Αθήνα, 27-07-2022

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού,  κ.  Νικόλαο  Γιατρομανωλάκη  

 

 

Κύριε  Υφυπουργέ,

Δια της  παρούσης  σας  κοινοποιούμε  την από 22-6-2022 επιστολή μας  προς  τη Δ.ΥΠ.Α.  αφορούσα  τα  κατωτέρω θέματα: 1)ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. 2) ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.  3) ΕΙΔΙΚΟ  ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  2021, καθώς και την από 30-6-2022 απάντηση την οποία λάβαμε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από τις εφαρμοζόμενες  πρακτικές  της Δ.ΥΠ.Α. και ειδικότερα  ό,τι αφορά  την επιδότηση ανεργίας συναδέλφων (τραγουδιστές-μουσικοί- ηθοποιοί-σκηνοθέτες κ.α.) οι οποίοι έχουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  επί του οποίου όμως η προβλεπόμενη ασφάλιση είναι με ένσημα  ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και οι οποίοι ουδέποτε υπήρξαν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ ή στον ΟΑΕΕ,  ΑΥΤΟΙ  ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ αντιμετωπίζονται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως επιχειρηματίες ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ενώ η χρήση του Τιμολογίου το οποίο διαθέτουν αφορά συγκεκριμένες μισθωτές υπηρεσίες όπως συμμετοχή σε συναυλίες, σε ηχογραφήσεις, παραστάσεις αλλά και είσπραξη πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και λοιπές περιπτώσεις αμοιβής με εφάπαξ ποσά και όχι με μηνιαίο μισθό. Οι υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. όταν αυτή η μερίδα των συναδέλφων μας αιτείται επιδότηση ανεργίας  την απορρίπτουν  και αυτό γίνεται για πρώτη φορά εδώ και 38 χρόνια επικαλούμενες  τη διάταξη της παρ.2α του άρθρου 3 του ν.1545/85 και τη διάταξη του άρθρου 16 του κεφ. Β΄ του Ν.4921/2022 (75 Α΄) θεωρώντας τους  επιχειρηματίες ενώ αυτό δεν ισχύει διότι η χρήση του τιμολογίου αφορά μισθωτές υπηρεσίες  εφάπαξ αμοιβής.

Στο σημείο αυτό επικαλούμαστε  και το από 2016 σκεπτικό της   παραγράφου 1.1.2.4. [ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 52 έκδοση_07/2015_1 ] που αφορά Άνεργους ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου- τηλεόρασης, μουσικούς

«1.1.2.4. Άνεργος ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου- τηλεόρασης, μουσικός Δεν αποτελεί κώλυμα η ύπαρξη εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα συναφή προς το επάγγελμα λαμβανομένου υπόψη ότι από τη φύση του επαγγέλματος, π.χ. παρέχεται το έτος 2011 και η αμοιβή χορηγείται το 2012. Επιπλέον υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη για σποραδική απασχόληση αυτών (μέχρι 3 φορές την εβδομάδα) οπότε θα υπήρχε συνεχώς η ανάγκη για διακοπή και έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να

προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για δραστηριότητα συναφή προς το επάγγελμά του και επιπλέον να δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τη διάρκεια της επιδότησης δεν ασκεί τη δραστηριότητα αυτή. Εισοδήματα μουσικών που στα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ εμφανίζονται ως προερχόμενα από ελευθέρια επαγγέλματα και αφορούν απασχόληση μουσικών σε Ωδεία, δεν αποτελούν κώλυμα για την επιδότηση, δεδομένου ότι τα Ωδεία δεν δέχονται να τους υπαγάγουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους υποχρεώνουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκδίδοντας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ). Για την επιδότηση τα όργανα του ΟΑΕΔ θα ελέγχουν τα ΔΠΥ, θα κρατούν αντίγραφό τους στον φάκελο του ασφαλισμένου και θα συγκρίνουν το συνολικό ποσό με το εισόδημα που δηλώθηκε στη ΔΟΥ ως προερχόμενο από ελευθέριο επάγγελμα (Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο Δ Διαδικασία – δικαιολογητικά) Σημειώσεις Βλ. την εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης του ΟΑΕΔ με αρ. πρωτ. 114771/7-9-1994 επιδότηση λόγω ανεργίας και έλεγχος άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος».

 

Επίσης  Κύριε  Υπουργέ κατά τη συνάντηση την οποία είχαμε ως ΠΟΘΑ και Σωματεία την 11-5-2022 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. (π.ΟΑΕΔ)  τέθηκαν δύο ακόμη ερωτήματα: Εάν υπάρχει πρόβλημα επιδότησης ανεργίας  α) Για μέλη των ΑΜΚΕ  που δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και οι οποίοι δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες  που προσφέρουν στο Νομικό αυτό πρόσωπο και  β) Για συναδέλφους οι οποίοι ειδικά κάνουν χρήση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών για να αμείβονται για τα πνευματικά και συγγενικά τους δικαιώματα. Και στις δύο περιπτώσεις ενώπιον όλων των παρισταμένων εκπροσώπων μας η απάντηση η οποία λάβαμε  ήταν ότι ΔΕΝ υφίσταται πρόβλημα επιδότησης της ανεργίας. Λυπούμαστε που κατόπιν   της ειδικότερης ενημέρωσής που είχαμε από την αρμόδια διεύθυνση της Δ.ΥΠ.Α. απορρίφθηκε αίτημα συναδέλφου για επιδότηση ανεργίας διότι είχε κάνει χρήση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για να εισπράξει τα πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα και μάλιστα όταν έγινε επίκληση  αυτής της ενημέρωσης,  με επιστολή του αρμοδίου διευθυντή της Δ.ΥΠ.Α. την  31-5-2022 προς το αρμόδιο ΚΠΑ αναιρέθηκαν τα όσα ειπώθηκαν παρουσία όλων μας για τη συγκεκριμένη  περίπτωση.

 

Κύριε  Υφυπουργέ,

Όπως είναι αντιληπτό βρισκόμαστε ενώπιον του παραδόξου φαινομένου μισθωτοί εργαζόμενοι καλλιτέχνες που κάνουν χρήση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη εφάπαξ αμοιβών τους επί των οποίων υπολογίζονται ένσημα ασφάλισης και μάλιστα με τη 12η ασφαλιστική κλάση, να μην έχουν δικαίωμα  επιδότησης ανεργίας. Αυτή είναι μία πρωτοφανής αδικία και παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και να διορθωθεί.

Σίγουρα συνέπεια αυτής της πρωτοφανούς πολιτικής  θα είναι η πλήρης απαξίωση της λειτουργίας  του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο χώρο των επαγγελμάτων  του θέματος-ακροάματος και ιδίως  στο χώρο των ηθοποιών-τραγουδιστών-μουσικών, οι οποίοι πλέον ως μοναδική οδό διάσωσης του επιδόματος ανεργίας τους έχουν το οριστικό κλείσιμο  των βιβλίων τους (όσοι βέβαια ακόμη αντέχουν το τέλος επιτηδεύματος) και η μη χρήση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών στο μέλλον.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ                                 ΦΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ