ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ  ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2022  Δ.ΥΠ.Α.  (π.ΟΑΕΔ)

Συνάδελφοι  σήμερα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου λήγει η υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό επίδομα 2022 Δ.ΥΠ.Α. (π.ΟΑΕΔ). Έχουμε  εδώ και καιρό επισημάνει  στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στη Δ.ΥΠ.Α. τα προβλήματα  που υπάρχουν με την καταχώρηση  των ενσήμων από την αποζημίωση ειδικού σκοπού με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να έχουν πρόβλημα και να αντιμετωπίζουν απορριπτικές αποφάσεις για τη λήψη του ειδικού εποχικού επιδόματος  2022 από τη Δ.ΥΠ.Α..

Με σημερινή προφορική ενημέρωση που έχουμε,  αναμένεται  διορθωτική εγκύκλιος  και επανεξέταση  των απορριφθέντων αιτήσεων ένεκα μη καταχώρησης  των ενσήμων από την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν έχουν ακόμη υποβάλλει το αίτημα για το ειδικό εποχικό επίδομα να το πράξουν άμεσα ακόμη και εάν μέχρι σήμερα δεν έχουν  εμφανιστεί τα ένσημά τους από την αποζημίωση ειδικού σκοπού στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής  τους στον ΕΦΚΑ, για να κατοχυρώσουν το αίτημα. Στη συνέχεια και αφού εκδοθεί  η σχετική διορθωτική εγκύκλιος  και αναλόγως  των αποφάσεων που θα εκδοθούν για κάθε συνάδελφο ζητούμε επανεξέταση ή υποβάλλουμε ενστάσεις για όσες περιπτώσεις  συναδέλφων απορρίφθηκαν.