Αθήνα, 14-11-2023

ΠΡΟΣ:  Τον Διοικητή Δ.ΥΠ.Α., κο Σπύρο Πρωτοψάλτη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  • Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κο Άδωνι Γεωργιάδη
  • Γενική Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, κα Άννα Στρατινάκη

 

ΘΕΜΑΤΑ:

  1. Αποκλεισμός από την Επιδότηση ανεργίας των εργαζομένων στο Θέαμα- Ακρόαμα:

α) Που έχουν και Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

β) Που είναι μέλη ΑΜΚΕ.

  1. Ειδικό Εποχικό Επίδομα.

 

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,

Επί του πρώτου θέματος και σε συνέχεια της από 22/2/2023 επιστολής μας, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου: 274/22-2-2023 της Διεύθυνσης Γραμματείας, Διοίκησης ΔΥΠΑ και με δεδομένο ότι μέχρι τώρα ουδεμία απάντηση έχουμε λάβει, επισυνάπτουμε (συνημμένο 1) την από 22/2/2023 επιστολή μας επικαιροποιώντας εκ νέου τα αιτήματά μας που εμπεριέχονται σε αυτή.

Επί του δευτέρου θέματος του Ειδικού Εποχικού Επιδόματος (Ν.1836/1989 άρθρο 22 & 37) σας προωθούμε (συνημμένο2) επιστολή της 10/11/2023 του Σωματείου Μουσικών Βορείου Ελλάδος προς τον Υπουργό Εργασίας και την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, όπου τίθενται σοβαρά ερωτήματα για το Ειδικό Εποχικό Επίδομα κατόπιν απορριπτικών αποφάσεων  σε αιτήσεις συναδέλφων για τη λήψη του επιδόματος.

Ειδικότερα με βάση την από 8/9/2023 τελευταία ανακοίνωση της ΔΥΠΑ επί του θέματος και τη σχετική εγκύκλιο περί προϋποθέσεων για τη λήψη του Ειδικού Εποχικού Επιδόματος, οι δικαιούχοι,  εκτός των μέχρι και του 2022 γνωστών προϋποθέσεων, απαιτείται πλέον να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 έως 30/11/2023) και η οποία να αποδεικνύεται:

  • Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).
  • Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

Δυστυχώς όμως στις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν τα κάτωθι:

Επί το πλείστον οι εργαζόμενοι στο θέαμα – ακρόαμα (Ηθοποιοί, Τραγουδιστές, Μουσικοί, Χορευτές, Τεχνικοί κλπ) εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πως είναι δυνατόν να υπάρχει πάντα ενεργή σύμβαση και εργασιακή σχέση, η οποία ορίζεται κατά βάση από συμβάσεις αορίστου χρόνου, στην περίοδο 10/9/2023 έως 30/11/2023; Κατά την αναζήτηση εργασίας σε αυτή την μορφή  της περιοδικότητας απασχόλησης, οι εργαζόμενοι του θεάματος – ακροάματος δεν εγγράφονται αυτομάτως στο Ταμείο Ανεργίας, αφού μεταπηδούν από εργασία σε εργασία και σε διαφορετικούς εργοδότες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύο ή τριών ημερών και στις οποίες παρεμβάλλονται ημέρες μη απασχόλησης.

Επίσης, με βάση πάντα τις τελευταίες προϋποθέσεις, για τη λήψη του επιδόματος απαιτείται να μην έχει απασχοληθεί ο δικαιούχος σε οιαδήποτε άλλη διαφορετική εργασία στο προηγούμενο διάστημα έστω και ευκαιριακά, που σε αυτή την περίπτωση καθίσταται μη δικαιούχος. Όπως αντιλαμβάνεσθε στις δύσκολες περιόδους που διανύουμε, όπου υπάρχει ανεργία και υποαπασχόληση στον τομέα της εργασίας του θεάματος – ακροάματος και οικονομική στενότητα, ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος ο οποίος έχει αποδεδειγμένα 50-210 ένσημα την προηγούμενη χρονιά 2022 από την εργασία του στο χώρο του θεάματος – ακροάματος, τιμωρείται με βάση τη διάταξη, με στέρηση του Ειδικού Εποχικού Επιδόματος εάν απασχολήθηκε σε κάποια διαφορετική εργασία για να συμπληρώσει το εισόδημά του για να επιβιώσει, ακόμη και για ένα ημερομίσθιο.

Επίσης ζήτημα στην πρακτική προκύπτει και με την εμφάνιση των ενσήμων του μηνός Νοεμβρίου, τα οποία βεβαιώνονται και εμφανίζονται στο σύστημα τον μήνα Δεκέμβριο. Πως ζητούνται από τον εργαζόμενο συνεπώς βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης τις οποίες δεν μπορεί να αποδείξει έγκαιρα;

Για τη διευθέτηση όλων των ανωτέρω ζητημάτων 1&2  και με δεδομένο ότι η υποβολή των αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Επίδομα λήγει στις 30/11/2023 ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας.

 

Αθήνα,22-02-2023

ΠΡΟΣ:  Διοικητικό Συμβούλιο Δ.ΥΠ.Α.

Υπόψιν Διοικητή κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη

Υπόψιν Νομικού Συμβούλου κ. Κάσου

Υπόψιν Νομικής Υπηρεσίας

 

  ΘΕΜΑ:  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΜΑ-ΑΚΡΟΑΜΑ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

Οι εργαζόμενοι  στο χώρο του Θεάματος – Ακροάματος καλλιτέχνες και τεχνικοί κατά βάσιν είμαστε  Μισθωτοί. Εργαζόμαστε σε  θέατρα, σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, χώρους εστίασης, μουσικές σκηνές, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ,  μουσικές παραστάσεις, συναυλίες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού και γενικότερα όπου παρίσταται ανάγκη ικανοποίησης υπηρεσίας ζωντανών εμφανίσεών μας. Επίσης μόνιμα ή έκτακτα σε ραδιοτηλεοπτικά  δίκτυα και ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές. Επιπροσθέτως  μουσικοί και τραγουδιστές  εργαζόμαστε  και  σε δισκογραφικές  εταιρίες συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις μουσικών έργων – τραγουδιών, δίσκων και μουσικών εκδόσεων καθώς και σε ραδιοτηλεοπτικά  προγράμματα.

Η ασφάλισή μας προκύπτει από τις συμβάσεις εργασίας τις οποίες υπογράφουμε  με τους εργοδότες ανά σεζόν ή της χρονικής περιόδου της σύμβασης και την υφιστάμενη νομοθεσία.

Ως μισθωτοί προσλαμβανόμαστε από τις επιχειρήσεις και στις συμβάσεις  που συνυπογράφουμε ορίζεται  ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης και το ημερομίσθιο. Επί των δεδομένων αυτών συντάσσονται από την επιχείρηση-εργοδότη οι ΑΠΔ ασφαλιστικές περιοδικές δηλώσεις για την απόδοση εισφορών και ενσήμων.

Σε ό,τι αφορά  τις  περιπτώσεις  απασχόλησής μας και αμοιβών μας  χωρίς  πάγιο  μισθό, αλλά με εφάπαξ ποσά  από τους εργοδότες (όπως η περίπτωση εργασίας σε ένα στούντιο ηχογράφησης-συναυλία-δισκογραφική εταιρία κλπ), η νομοθεσία προβλέπει και τη χρήση  Τιμολόγιου Παροχής  Υπηρεσιών και μπορούμε  να λάβουμε  την αμοιβή μας με την έκδοση  του σχετικού παραστατικού Τ.Π.Υ, υποκείμενοι  πάντα στο ασφαλιστικό καθεστώς  ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). [Ν.1210/1981, το Ν.1296/1982, το Ν.1597/1986,  το Ν.3518/2006].

Δεν υπήρξαμε  ποτέ ασφαλισμένοι ούτε  στο ΤΕΒΕ ούτε στον  ΟΑΕΕ.

Στην περίπτωση που κάποιος αμείβεται με εφάπαξ ποσό απ’ ευθείας από τους εργοδότες  και εφόσον διαθέτει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,  τότε επί  αυτού  ο υπολογισμός   των ημερών εργασίας ασφάλισης προκύπτει με τη διαίρεση του εφάπαξ ποσού αμοιβής με το Τ.Η. της 12ης  ασφαλιστικής κλάσης του τ.ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  (για  μουσικούς 40,45 ευρώ) που θα ισχύει κατά το χρόνο της παρεχόμενης εργασίας.

Ειδικά όμως για τις συναυλίες και τους τραγουδιστές  (και εφόσον ο τραγουδιστής διαθέτει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) ισχύει (Ν.3518/2006 άρθρο 31 παρ.1γ). ότι ο αριθμός των ημερών ασφάλισης προκύπτει από τη διαίρεση της αμοιβής που ελήφθη για κάθε συναυλία με το εξαπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης  ( 28η,  94,94 ευρώ), όπως ισχύει κάθε φορά. Οι εισφορές υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό των ημερών ασφάλισης που έχουν προκύψει  επί το τεκμαρτό ημερομίσθιο της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και επί το οικείο ασφάλιστρο.

Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από τους παραπάνω υπολογισμούς, καθώς και αυτές που πραγματοποιήθηκαν με μισθό ή ημερομίσθιο, είναι δυνατό να υπερβούν τις τριακόσιες, αλλά όχι τις πεντακόσιες το χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβούν τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες για κάθε δεκαπενταετία από την έναρξη ισχύος του ν. 1210/1981, για όσους ασφαλίστηκαν πριν από την ημερομηνία αυτή και από την έναρξη ασφάλισης για όσους ασφαλίστηκαν μεταγενέστερα.

Κατά τα λοιπά  το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών στον κλάδο μας επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ και 20% Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (η παρακράτηση αφορά ποσά άνω των 300 ευρώ). Το ασφάλιστρο υπολογίζεται σε ποσοστό 36,16% επί του οποίου ποσοστό 13,87% επιβαρύνεται ο εργαζόμενος και  22,29% επιβαρύνεται ο εργοδότης (αφορά τη χρονική περίοδο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022).

Δυστυχώς, οι έχοντες  Τ.Π.Υ. συνάδελφοί μας   αποκλείονται πλέον το τελευταίο χρονικό διάστημα και από την παροχή της επιδότησης ανεργίας από τη Δ.ΥΠ.Α. επικαλούμενη την παρ. 2α του άρθρου 3 του ν.1545 και το άρθρο 16 του ΚΕΦ. Β΄ του ν.4921/2022 θεωρώντας μας ότι ασκούμε  ελεύθερο επάγγελμα ενώ με βάση τη νομοθεσία υπαγόμαστε  στο ΙΚΑ και μας επικολλούν οι εργοδότες κανονικά ένσημα  στο Τ.Π.Υ.. Ουδέποτε ασφαλιστήκαμε  στο ΤΕΒΕ ή στον ΟΑΕΕ για να έχουμε την ιδιότητα του εμπόρου ή του ελεύθερου επαγγελματία. Επί σειρά ετών οι συνάδελφοί μας έχοντες  το δελτίο παροχής  υπηρεσιών απολάμβαναν του δικαιώματος της επιδότησης  της ανεργίας τους  μη έχοντας  το οιοδήποτε  πρόβλημα.

Διερωτώμεθα,  γιατί επικαλείται  η Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α, καθώς  και η ηγεσία  του Υπουργείου Εργασίας με την από 28-7-2022 απάντηση στη Βουλή κατόπιν υποβληθείσας   αναφοράς  επί σχετικής επιστολής διαμαρτυρίας της ΠΟΘΑ, το άρθρο 16 του ΚΕΦ.Β΄ του Ν.4921/2022 στο οποίο όμως σαφώς  υπάρχει αναφορά εξαίρεσης  για   τους  ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (ΙΚΑ -ΕΤΑΜ) στο οποίο  είμαστε ανέκαθεν ασφαλισμένοι και εμείς οι εργαζόμενοι στο Θέαμα Ακρόαμα;;

[Δεν θεωρούνται αναζητούντες  εργασία  όποιοι υπάγονται  στην παρ.2 του άρθρου 3 του ν.1545/1985, ήτοι όποιοι απασχολούνται  ή ασκούν οποιοδήποτε ελευθέριο άλλο επάγγελμα ή είναι επιχειρηματίες ή η κύρια απασχόλησή τους είναι οι γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες, εκτός από τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του τέως Ιδρύματος  Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ  ΕΤΑΜ)….]

Επίσης  η Διοίκηση  της Δ.ΥΠ.Α. επικαλείται  και τις εγκυκλίους 44253/2-7-2021 και 127303/19-11-2021 με βάση τις οποίες  καταχρηστικά  αποκλείονται από τη λήψη του επιδόματος ανεργίας α)τραγουδιστές – μουσικοί –  ηθοποιοί  οι οποίοι με βάση το άρθρο 46 του ν.2121/1993 είναι  δικαιούχοι συγγενικού δικαιώματος και β) όσοι είναι μέλη αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών.

Σε ό,τι αφορά τα συγγενικά δικαιώματα των καλλιτεχνών, αυτά προκύπτουν από την εργασία μας σε ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις για τις οποίες εργαστήκαμε σε τρίτους ως μισθωτοί και σε καμία περίπτωση δεν αποτέλεσαν ποτέ στο παρελθόν και δεν αποτελούν συνθήκη χαρακτηρισμού μας ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή συναδέλφων σε ΑΜΚΕ αυτές δεν αποτελούν εμπορικές εταιρίες αλλά εταιρίες πολιτισμού δια μέσου των οποίων προωθείται πολιτιστικό έργο.

Είναι  λοιπόν καταφανές  ότι εδώ το κράτος και οι υπηρεσίες  της Δ.ΥΠ.Α. μας αδικούν στερώντας  τους  άνεργους συναδέλφους που έχουν Τ.Π.Υ. από την αναγκαία επιδότηση της ανεργίας τους.

Θα πρέπει η αδικία αυτή να αποσβεσθεί δεδομένου ότι  το Τ.Π.Υ.  αποτελεί  εργαλείο με το οποίο μπορούμε να αμειβόμαστε για μία σειρά  υπηρεσιών μας που αφορούν εφάπαξ αμοιβές μας από τους εργοδότες αλλά και να συγκεντρώνουμε  περισσότερα του ενός ενσήμου μέσω της χρήσης της 12ης ασφαλιστικής  κλάσης ως ανωτέρω αναφέρθηκε στα εκδοθέντα τιμολόγια.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους  αιτούμαστε την υπαγωγή των ανέργων συναδέλφων  στο Θέαμα – Ακρόαμα που έχουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  στην επιδότηση ανεργίας όπως ίσχυε επί δεκαετίες, παρακαλούμε για την άμεση γνωμοδότησή σας και τις περαιτέρω ενέργειές σας για την ικανοποίηση του αιτήματός μας.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεσσαλονίκη, 10/11/2023

Αριθμός Πρωτοκόλλου 3041

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Προς τον Υπουργό εργασίας και την αρμόδια Γ. Γραμματεία του Υπουργείου

Μετά από αλλεπάλληλες απορριπτικές αποφάσεις σε αιτήσεις μουσικών, μελών του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος, διαπιστώσαμε ότι η παρακάτω παράγραφος που έχει προστεθεί στην εγκύκλιο για το επίδομα εποχικών επαγγελμάτων, αποτελεί έναν ξεκάθαρο “κόφτη” για την μη απόδοσή του.

Παραθέτουμε τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις μας στα δύο σκέλη του επίμαχου άρθρου 3.

  1. Να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού του οικείου κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9/2023 – 30/11/2023).

Η ιδιότητα του μισθωτού στον οικείο κλάδο αποδεικνύεται:

  • Από ενεργό εργασιακή σχέση ή βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα του κλάδου κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος (από 10.09.2023-30.11.2023).

Ερωτήσεις:

– Στην συντριπτική πλειοψηφία τους οι μουσικοί εργάζονται με συμβάσεις, ορισμένου χρόνου, πως είναι δυνατόν να υπάρχει ενεργή εργασιακή σχέση η οποία ορίζεται κατά βάση από συμβάσεις αορίστου χρόνου, στην περίοδο 10.09 ως 30.11.2023;

Όσοι εργάζονται έχουν συμβάσεις μονοήμερες ή ολιγοήμερες, οι οποίες λήγουν αυτοδίκαια.

– Εάν ισχύουν και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και κάποιος εργαστεί στις 29/11 ενώ έχει καταχωρηθεί η αίτησή του νωρίτερα και προφανώς θα έχει απορριφθεί με βάση την εγκύκλιο, για ποιον λόγο δεν είναι δικαιούχος;

– Τα ένσημα του Νοεμβρίου, βεβαιώνονται και εμφανίζονται στο σύστημα τον μήνα Δεκέμβριο. Με ποια λογική ζητούνται από τον μουσικό βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης τη στιγμή που δεν μπορεί να τις αποδείξει;

  • Από ενεργό δελτίο ανεργίας κατά την έναρξη της περιόδου καταβολής του βοηθήματος, το οποίο εκδόθηκε μετά από λύση εργασιακής σχέσης στον οικείο κλάδο, χωρίς να έχει μεσολαβήσει απασχόληση σε άλλη ειδικότητα (και ανεξαρτήτως του χρόνου που εκδόθηκε το δελτίο). Στην περίπτωση που το δελτίο διεγράφη πριν από την έναρξη καταβολής του βοηθήματος θεωρείται ότι πληρούται η συγκεκριμένη προϋπόθεση, όταν η διαγραφή γίνεται λόγω ασθένειας βεβαιωμένης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα που συνεχίζεται κατά την έναρξη καταβολής του βοηθήματος.

Ερωτήσεις:

– Οι μουσικοί όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές σε ανάλογες επιστολές, εργάζονται σε πολλούς εργοδότες με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Όταν λήγει μια τέτοια σύμβαση δεν βγάζουν κάρτα ανεργίας, είναι ανώφελο, διότι βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση εργασίας.

Είναι τουλάχιστον κωμικό ένας μουσικός που βρίσκεται π.χ. σε περιοδεία, να πηγαίνει να βγάζει κάρτα ανεργίας κάθε βδομάδα, σε διαφορετική πόλη της Ελλάδας, ενώ θα εργαστεί μετά από τέσσερις ή πέντε ημέρες ξανά…

Η προϋπόθεση της ενεργής κάρτας ανεργίας, έρχεται σε ξεκάθαρη αντιδιαστολή με την εποχικότητα του επαγγέλματος, άρα και του επιδόματος εποχικών επαγγελμάτων.

Ζητούμε άμεσα μια συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό ή διευθυντή, για να συζητήσουμε, ώστε να εξηγήσουμε και δια ζώσης τους λόγους που πρέπει να καταργηθεί άμεσα το επίμαχο άρθρο.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γ.Γραμματέας

Δημήτρης Ζερβουδάκης                                     Μαίρη Δούτση