Κατόπιν ενεργειών προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και των αλλεπάλληλων συναντήσεών μας για τα σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει σχετικά με τον αποκλεισμό από την επιδότηση ανεργίας συναδέλφων που έχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή είναι μέλη ΑΜΚΕ,  το ειδικό εποχικό επίδομα των εργαζομένων στο Θέαμα- Ακρόαμα, καθώς μια σειρά προβλημάτων που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα, σας αποστέλλουμε συνημμένα την απαντητική και διευκρινιστική επιστολή που λάβαμε από τη Δ.ΥΠ.Α.

Ειδικότερα αναπτύξαμε τα προβλήματα σχετικά με το ειδικό εποχικό επίδομα και την ερμηνεία σχετικά με την τελευταία εγκύκλιο που λειτουργεί ως κόφτης, την πρόβλεψη που υπάρχει σχετικά με τους διαφορετικούς κωδικούς ενσήμων και την επιδότηση ανεργίας (για όλες τις ειδικότητες, ηθοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, τεχνικοί, κ.α.) καθώς και τη διαφορετική και με αδικαιολόγητους αποκλεισμούς αντιμετώπιση από τις κατά τόπους  υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α.  των κατόχων δελτίου παροχής υπηρεσιών και των μελών ΑΜΚΕ, ζητώντας να  εκδοθούν σαφείς ενημερωτικές εγκύκλιοι που θα εφαρμόζονται ενιαία και απαρέγκλιτα από την υπηρεσία χωρίς ασάφειες και παρερμηνείες και θα θεραπεύουν τα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Ο διάλογος συνεχίζεται για την περαιτέρω βελτίωση λειτουργίας του συγκεκριμένου πεδίου και εύρεση οριστικών λύσεων που θα δικαιώσουν τα αιτήματά μας.

Όσοι και όσες συνάδελφοι έχουν απορριπτικές απαντήσεις από την Δ.ΥΠ.Α. για τα ανωτέρω θέματα, παρακαλούμε να καταθέτουν ενστάσεις και να μας κοινοποιήσουν άμεσα το πρόβλημα.

Τέλος επισημαίνεται ότι για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας, δε θα γίνεται διακοπή του όταν υπάρχει ταυτόχρονη απασχόληση με ημερήσια Σύμβαση μέχρι 3 ημέρες ανά εβδομάδα και 12 ανά μήνα σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ν.5078/23.