ΠΡΟΣ:

  • Τον Υπουργό Οικονομικών, κο Κωστή Χατζηδάκη.
  • Την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Δόμνα Μιχαηλίδου.
  • Τον Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής κο Χάρη Θεοχάρη.

 

 

Κοινοποίηση:

  • Την Υπουργό Πολιτισμού,  κα Λίνα Μενδώνη.
  • Τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού,  κο  Χρίστο Δήμα.

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 5073/2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ-ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

  1. ΚΥΑ 119899/13-12-2023, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΧΡΗΣΗ POS.

 

Συνημμένα: Η από 20-12-2023 επιστολή της ΠΟΘΑ προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Αξιότιμοι Κύριοι Υφυπουργοί,

 

1.Δια της παρούσης  σας επαναπροωθούμε την από 20-12-2023 επιστολή μας που αφορά τις συνέπειες του πρόσφατα ψηφισθέντος Φορολογικού Νόμου 5073/2023 και εντάσσει  και τους εργαζόμενους  του Θεάματος-Ακροάματος που έχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στον αντικειμενικό προσδιορισμό ελαχίστου εισοδήματος, παρότι στο σύνολό μας και με κάθε τρόπο πληρωμής μας ασφαλιζόμαστε  στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και είμαστε αποκλειστικά μισθωτοί.

2.Με βάση την ΚΥΑ 119899/13-12-2023 καθορίζονται οι υπόχρεοι σε χρήση POS.  Η υποχρέωση για POS αφορά τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά όπου «πληρωτές» είναι οι καταναλωτές που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Συνεπώς οι υποχρεώσεις της ΚΥΑ αφορούν τους δικαιούχους πληρωμής της περ. γ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών που πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν ως καταναλωτές για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS και αποδοχή πληρωμών IRIS, online payments δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της ΚΥΑ με αριθ. 45231/20-04-2017.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στο Θέαμα-Ακρόαμα που έχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ) δεν θα πρέπει να υποχρεωθούν στη χρήση POS λαμβάνοντας υπόψιν ότι:

α)Όπως αναλυτικά τεκμηριώνουμε και στη συνημμένη επιστολή μας που αφορά την άδικη ένταξη όσων από εμάς έχουν και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) στον αντικειμενικό προσδιορισμό ελαχίστου εισοδήματος, δεν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά μισθωτοί αφού και για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) που χρησιμοποιούμε ασφαλιζόμαστε με βάση το νομοθεσία στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) και ουδέποτε ασφαλιστήκαμε στον ΟΑΕΕ ή στο ΤΕΒΕ.

β)Εργαζόμαστε  σε επιχειρήσεις ως μισθωτοί αλλά και ακόμη και εάν εκδώσουμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αυτό αφορά πληρωμή από άλλες εργοδοτικές επιχειρήσεις με ασφάλιση μισθωτού.

γ)Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος ιδιώτης θα ήθελε να παρέχουμε μία υπηρεσία και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας ασφαλίσει για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσουμε (εάν έχουμε)  στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) ως μισθωτούς.

Συνεπώς θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει οι ΚΑΔ που μας αφορούν ως εργαζόμενους να εξαιρεθούν  από τον κατάλογο υπόχρεων σε χρήση POS.

Για τα δύο ανωτέρω θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας αιτούμαστε:

Την απαλλαγή μας σε κάθε περίπτωση  από τη χρήση POS. Ζητάμε την άμεση έκδοση εγκύκλιου που να διευκρινίζει ότι όσοι εργαζόμενοι στο Θέαμα Ακρόαμα δεν έχουν συναλλαγή με φυσικά πρόσωπα (λιανική) και κατά συνέπεια δεν υποχρεούνται  να έχουν POS.

Την απαλλαγή μας από τον αντικειμενικό προσδιορισμό του ελαχίστου εισοδήματος με βάση το Νόμο 5073/2023.

Ζητάμε άμεσα συνάντηση με τα συναρμόδια Υπουργεία: Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού  για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων.