ΠΡΟΣ: 

  • ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, κα ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ.
  • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, κο   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ.
  • ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, κο ΧΡΙΣΤΟ ΔΗΜΑ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΗ Δ.ΥΠ.Α., κο  ΣΠΥΡΟ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ.

 

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 181 Ν.5078/2023(Α΄211) ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ.

Αξιότιμοι/ες,

Με βάση το άρθρο 181 του Νόμου 5078/2023(Α΄211)  θεσμοθετήθηκε από 20/12/2023  η δυνατότητα παράλληλης τακτικής επιδότησης και σποραδικής απασχόλησης, ως τέτοιας νοούμενης  της απασχόλησης που παρέχεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μίας ημέρας, αναγγελλόμενης  σύμφωνα  με την κείμενη νομοθεσία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εφόσον δεν υπερβαίνει τις 3 ημέρες εβδομαδιαίως και τις 12 μηνιαίως.

Ωστόσο παρότι έχουν παρέλθει ήδη δύο μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου (ΦΕΚ 211/Β’/20.12.2023), διαπιστώνουμε ότι   δεν  έχει εκδοθεί από τη Δ.ΥΠ.Α. σχετική εγκύκλιος   για να εφαρμοστούν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με αποτέλεσμα άνεργοι συνάδελφοί μας να μην έχουν τη δυνατότητα ένταξης στις ευεργετικές ρυθμίσεις του Νόμου όταν τους δίνεται η δυνατότητα σποραδικής απασχόλησης παράλληλα με την τακτική επιδότηση ανεργίας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ούτως ώστε να εκδοθεί άμεσα η σχετική εγκύκλιος και να προωθηθεί προς τις κατά τόπους υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. για την εφαρμογή της. Να ενημερωθεί το ηλεκτρονικό σύστημα διότι απορρίπτει αυτόματα τις αιτήσεις των εργαζομένων με σποραδική εργασία. Καθώς και θα πρέπει σε όσους εργαζόμενους έχει κοπεί η επιδότηση να τους δοθούν αναδρομικά οι μήνες.

Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, πάρα τις συνεχόμενες παρεμβάσεις, επιστολές, συναντήσεις, βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα αρκετές υποθέσεις λανθασμένης ή στρεβλής αντιμετώπισης επιδομάτων ανεργίας και εποχικού επιδόματος.