Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωση σας την σχετική εγκύκλιο της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) που αφορά τη Σποραδική Απασχόληση κατά την διάρκεια της Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας.