ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με την
αδειοδότηση και λειτουργία των θεατρικών επιχειρήσεων και σκηνικών χώρων έχουμε
να διευκρινίσουμε τα παρακάτω.
 Σαφώς και
πρέπει να υπάρχουν κανόνες για την ασφαλή λειτουργία των αιθουσών Δημοσίων
Θεαμάτων, τόσο για την ασφάλεια των
εργαζομένων, όσο και του κοινού.
Η νομοθεσία θα πρέπει να τηρείται από τους φορείς της
πολιτείας που χορηγούν τις άδειες.
Αυτή η νομοθεσία που στηρίζεται σε παλαιότερες
ρυθμίσεις είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί και με τη συνδρομή των φορέων του
πολιτισμού. Ο εκσυγχρονισμός θα πρέπει να λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα και τις
σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες για την ασφαλέστερη λειτουργία των χώρων.
Από την έναρξη της νέας χειμερινής σαιζόν πρέπει να
έχουν όλοι τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες που υπήρχαν (αδειοδότηση, υλοποίηση
ελλείψεων – παρατηρήσεων), για να αποφευχθεί το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των
θεάτρων αυτή τη χρονική στιγμή που θα είχε σαν αποτέλεσμα το κατέβασμα
καλλιτεχνικών παραγωγών, με συνέπεια να οδηγηθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι  συνάδελφοι στην ανεργία.
Η Ομοσπονδία μας διευκρινίζει πως ένα από τα πάγια
αιτήματα της είναι η εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.
Μέλημά μας είναι η αποτελεσματική προστασία του κοινού καθώς και των ίδιων των
εργαζόμενων. Αυτή η αρχή της Ομοσπονδίας μας αποτελεί και το μοναδικό κίνητρο
των ενεργειών του Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου ως προς το Δήμο Αθηναίων.
Το Σ.Ε.Τ.Θ. διαθέτει την αυτοτέλειά του και  κατά συνέπεια έχει δικαίωμα να λαμβάνει τις
αποφάσεις εκείνες που κατά την κρίση του, εξυπηρετούν τους στόχους του και τα
συμφέροντα των μελών του. Οι ενέργειές του προς τον Δήμο της Αθήνας είναι μέρος
των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και καθ’ όλα νόμιμες.
Καλούνται τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας να
παρουσιάσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για τον εκσυγχρονισμό του
νομικού πλαισίου αδειοδότησης των θεατρικών επιχειρήσεων και σκηνικών χώρων,
των κέντρων διασκέδασης κ.λ.π., σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα μέσα
Απριλίου, σε ημερομηνία που θα σας κοινοποιήσουμε με νέα επιστολή.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.