Με τροπολογία το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε την λύση του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΚΑΜΕΡΑΤΑ). Η Υπουργός αν και σπεύδει να απαλλάξει αναδρομικά τα μέλη του Δ.Σ. του Μ.Ε.Ο.Ε. από οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της θητείας τους πριν την 30η Απριλίου 2015, δεν επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση για τους εργαζόμενους ή τους απολυμένους από τον Οργανισμό. Το μόνο που αναφέρεται είναι η μεταφορά των ελάχιστων εργαζομένων  που έχουν απομείνει στον οργανισμό σε άλλα ΝΠΙΔ. Με το δεδομένο ότι οι περισσότερες ορχήστρες είναι ΝΠΔΔ, αναρωτιόμαστε σε ποιον Οργανισμό ετοιμάζονται να τους μεταφέρουν και για ποιον σκοπό. Επίσης δεν γίνεται κουβέντα για το πότε και πώς θα μεταφερθούν στους νέους Οργανισμούς, ούτε τι θα γίνει με τα δεδουλευμένα τους που δεν έχουν εξοφληθεί.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για τους απολυμένους εργαζόμενους, μουσικούς, διοικητικούς και βοηθητικό προσωπικό, οι οποίοι έχον στα χέρια τους τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για αποζημιώσεις και δεδουλευμένα. Καμία αναφορά δεν υπάρχει για αυτούς στην εν λόγω τροπολογία.

Η ευχή όλων μας είναι η ΚΑΜΕΡΑΤΑ να συνεχίσει το εξαιρετικό της έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όμως αυτό πρέπει να γίνει με όρους προστασίας των δεδουλευμένων και των εκδικασμένων αποζημιώσεων των πρώην και νυν εργαζομένων. Η συνέχιση της λειτουργίας της δεν μπορεί να γίνεται πλέον μέσω ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής, με ελαστικές ή αδιαφανείς σχέσεις εργασίας. Οποιαδήποτε μεθόδευση να χάσουν οι εργαζόμενοι τα χρήματά τους και η ΚΑΜΕΡΑΤΑ να συνεχίσει να λειτουργεί με όρους δυσμενείς προς τους εργαζόμενους και το δημόσιο συμφέρον, θα μας βρει δυναμικά απέναντι.