Αθήνα, 22-06-2022

 

ΠΡΟΣ:  Δ.ΥΠ.Α.

Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού

Γενικό Διευθυντή, κο  Δημήτριο Μπουγιακλή

 

Κοινοποίηση : 

Διοικητή Δ.ΥΠ.Α., κο Σπύρο Πρωτοψάλτη

Υπουργό Εργασίας, κο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Γενική  Γραμματέα  Εργασίας,  κα  Άννα  Στρατινάκη

 

 

Κύριε   Διευθυντά,

  • ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ.

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ακόμη και μέχρι σήμερα την αδυναμία εφαρμογής από τα κατά τόπους υποκαταστήματα  της Δ.ΥΠ.Α. των σχετικών  εγκυκλίων που αφορούν α)Τις ημέρες  ασφάλισης από την αποζημίωση ειδικού σκοπού έτους 2021 του άρθρου 121 του ν.4764/2020 (Α΄256)  Αρ.Πρωτ.: 237344-15/04/2022  και β) Τις  ημέρες ασφάλισης από την αποζημίωση ειδικού σκοπού έτους 2022 του άρθρου 121 του ν.4764/2020 (Α΄256) Αρ.Πρωτ.: 422884-02/06/2022. Ως αποτέλεσμα αυτής της δυσλειτουργίας είναι το ότι οι συνάδελφοί μας ταλαιπωρούνται σε ατέρμονες διαδικασίες  προκειμένου να επιδοτηθεί η ανεργία τους. Παρακαλούμε  όπως συστήσετε  στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Δ.ΥΠ.Α. την εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων όπως και τη λεπτομερή ενημέρωση των χειριστών υπαλλήλων της Δ.ΥΠ.Α.  σχετικά με τα αρχεία των εργαζομένων στα οποία περιλαμβάνονται οι ημέρες εργασίας των δικαιούχων, ούτως ώστε να μην υπάρχουν περιπτώσεις απόρριψης αιτημάτων επιδότησης ανεργίας λόγω αδυναμίας  χρήσης  του περιεχομένου τους. Σε κάθε περίπτωση για την αποφυγή περαιτέρω προβληματικών γραφειοκρατικών διαδικασιών πρέπει επιτέλους να οριστικοποιηθεί η καταχώρηση  των ενσήμων από την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους ατομικούς λογαριασμούς ασφάλισης των δικαιούχων συναδέλφων μας. Έχουν περάσει, ανάλογα με τον μήνα αποζημίωσης ειδικού σκοπού, από 6 έως και 18 μήνες που δεν έχουν φανεί τα ένσημα και πρέπει άμεσα να λήξει αυτή η εκκρεμότητα.

 

  • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

Σε ό,τι αφορά  την επιδότηση ανεργίας συναδέλφων (τραγουδιστές-μουσικοί- ηθοποιοί-σκηνοθέτες κ.α.) οι οποίοι έχουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  επί του οποίου όμως η προβλεπόμενη ασφάλιση είναι με ένσημα  ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) και οι οποίοι ουδέποτε υπήρξαν ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ ή στον ΟΑΕΕ, αντιμετωπίζονται  ως επιχειρηματίες ενώ η χρήση του Τιμολογίου το οποίο διαθέτουν αφορά συγκεκριμένες μισθωτές υπηρεσίες όπως συμμετοχή σε συναυλίες, σε ηχογραφήσεις, παραστάσεις αλλά και είσπραξη πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και λοιπές περιπτώσεις αμοιβής με εφάπαξ ποσά και όχι με μηνιαίο μισθό. Οι υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α. όταν αυτή η μερίδα των συναδέλφων μας αιτείται επιδότηση ανεργίας  την απορρίπτουν  και αυτό γίνεται για πρώτη φορά εδώ και 38 χρόνια επικαλούμενες  τη διάταξη της παρ.2α του άρθρου 3 του ν.1545/85 θεωρώντας τους  επιχειρηματίες ενώ αυτό δεν ισχύει διότι η χρήση του τιμολογίου αφορά μισθωτές υπηρεσίες  εφάπαξ αμοιβής.

Στο σημείο αυτό επικαλούμαστε  και το από 2016 σκεπτικό της   παραγράφου 1.1.2.4. [ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 52 έκδοση_07/2015_1 ] που αφορά Άνεργους ηθοποιούς, τεχνικούς κινηματογράφου- τηλεόρασης, μουσικούς

«1.1.2.4. Άνεργος ηθοποιός, τεχνικός κινηματογράφου- τηλεόρασης, μουσικός Δεν αποτελεί κώλυμα η ύπαρξη εισοδήματος από εμπορική δραστηριότητα συναφή προς το επάγγελμα λαμβανομένου υπόψη ότι από τη φύση του επαγγέλματος, π.χ. παρέχεται το έτος 2011 και η αμοιβή χορηγείται το 2012. Επιπλέον υπάρχει πολλές φορές η ανάγκη για σποραδική απασχόληση αυτών (μέχρι 3 φορές την εβδομάδα) οπότε θα υπήρχε συνεχώς η ανάγκη για διακοπή και έναρξη ασκήσεως επιτηδεύματος. Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να

προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για δραστηριότητα συναφή προς το επάγγελμά του και επιπλέον να δηλώνει υπεύθυνα ότι κατά τη διάρκεια της επιδότησης δεν ασκεί τη δραστηριότητα αυτή. Εισοδήματα μουσικών που στα εκκαθαριστικά σημειώματα της ΔΟΥ εμφανίζονται ως προερχόμενα από ελευθέρια επαγγέλματα και αφορούν απασχόληση μουσικών σε Ωδεία, δεν αποτελούν κώλυμα για την επιδότηση, δεδομένου ότι τα Ωδεία δεν δέχονται να τους υπαγάγουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους υποχρεώνουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους εκδίδοντας Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ). Για την επιδότηση τα όργανα του ΟΑΕΔ θα ελέγχουν τα ΔΠΥ, θα κρατούν αντίγραφό τους στον φάκελο του ασφαλισμένου και θα συγκρίνουν το συνολικό ποσό με το εισόδημα που δηλώθηκε στη ΔΟΥ ως προερχόμενο από ελευθέριο επάγγελμα (Βλ. παρακάτω στο κεφάλαιο Δ Διαδικασία – δικαιολογητικά) Σημειώσεις Βλ. την εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης του ΟΑΕΔ με αρ. πρωτ. 114771/7-9-1994 επιδότηση λόγω ανεργίας και έλεγχος άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος».

 

Επίσης  Κύριε  Διευθυντά κατά τη συνάντηση την οποία είχαμε ως ΠΟΘΑ και Σωματεία την 11-5-2022 στα γραφεία της Κεντρικής Διοίκησης της Δ.ΥΠ.Α. (π.ΟΑΕΔ)  τέθηκαν δύο ακόμη ερωτήματα: Εάν υπάρχει πρόβλημα επιδότησης ανεργίας  α) Για μέλη των ΑΜΚΕ  που δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης λόγω της ιδιότητάς τους αυτής και οι οποίοι δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες  που προσφέρουν στο Νομικό αυτό πρόσωπο και  β) Για συναδέλφους οι οποίοι ειδικά κάνουν χρήση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών για να αμείβονται για τα πνευματικά και συγγενικά τους δικαιώματα. Και στις δύο περιπτώσεις ενώπιον όλων των παρισταμένων εκπροσώπων μας απαντήσατε ότι ΔΕΝ υφίσταται πρόβλημα επιδότησης της ανεργίας. Λυπούμαστε που κατόπιν   της ειδικότερης ενημέρωσής που είχαμε από εσάς  απορρίφθηκε αίτημα συναδέλφου για επιδότηση ανεργίας διότι είχε κάνει χρήση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για να εισπράξει τα πνευματικά και συγγενικά του δικαιώματα και μάλιστα όταν έγινε επίκληση  αυτής της ενημέρωσης ,  με επιστολή σας από 31-5-2022 προς το αρμόδιο ΚΠΑ αναιρέσατε τα όσα είπατε παρουσία όλων μας για τη συγκεκριμένη  περίπτωση

 

Όπως είναι αντιληπτό βρισκόμαστε ενώπιον του παραδόξου φαινομένου μισθωτοί εργαζόμενοι καλλιτέχνες που κάνουν χρήση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη εφάπαξ αμοιβών τους επί των οποίων υπολογίζονται ένσημα ασφάλισης και μάλιστα με τη 12η ασφαλιστική κλάση, να μην έχουν δικαίωμα  επιδότησης ανεργίας. Αυτή είναι μία πρωτοφανής αδικία και παραβίαση των εργασιακών μας δικαιωμάτων που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί και να διορθωθεί.

 

  • ΕΙΔΙΚΟ  ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 

Σε ό,τι  αφορά  το ειδικό εποχικό επίδομα 2021 επισημαίνουμε ότι πολλοί συνάδελφοι δεν μπόρεσαν να το πάρουν διότι τα ένσημα τα οποία τους καταχωρήθηκαν από την αποζημίωση ειδικού σκοπού το 2020 ήταν σε  λάθος και διαφορετική ειδικότητα από αυτή την οποία έχουν και με την οποία έχουν εργαστεί. Δηλαδή  π.χ., μουσικός-τραγουδιστής-ηθοποιός βρέθηκαν με ένσημα ζογκλέρ, μάγου ή θηριοδαμαστή κλπ. Έτσι αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι  υπέβαλλαν εμπρόθεσμα το αίτημα μέχρι 30-11-2021 και προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίφθηκαν λόγω λάθους καταχώρησης ενσήμων από το Υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια και ενώ οι συνάδελφοι υπέβαλλαν ένσταση  προέκυψε η τροπολογία με τη διάταξη του άρθρου 170 του Ν. 4876/2021 για το ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989  για το έτος 2021 και τελικά αντί να διορθωθούν οι καταχωρήσεις των ενσήμων με τις σωστές ειδικότητες και να δικαιωθούν οι συνάδελφοι λαμβάνοντας το ειδικό εποχικό επίδομα, οι ενστάσεις τους κρίθηκαν με βάση την τροπολογία  και εάν κάποιος δεν είχε για οποιοδήποτε λόγο πάρει το ειδικό εποχικό επίδομα το 2019 ή  το 2020 τότε τελικά το έχασε για το 2021. Ουσιαστικά  οι συνάδελφοι αυτοί έχασαν το ειδικό εποχικό επίδομα από υπαιτιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης υπάρχουν αιτήματα για το εποχικό επίδομα που έχουν απορριφθεί επειδή δεν γνώριζαν οι εργαζόμενοι στα κατά τόπους καταστήματα του ΟΑΕΔ το Σωματείο που εξέδωσε την βεβαίωση μέλους (πχ Ένωση λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος, Σωματείο Ελλήνων Τεχνικών Θέατρου).

Ζητάμε να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις των συναδέλφων των οποίων οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό επίδομα απορρίφθηκαν  από λάθος καταχώρηση στην ειδικότητα των ενσήμων τους και από άγνοια των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ του σωματείου που εξέδωσε τη βεβαίωση μέλους και  να τους αποδοθεί το επίδομα  έστω και τώρα.

 

Κοινοποιούμε  την παρούσα και στο Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α. κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη αιτούμενοι άμεσα συνάντησης για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ                                 ΦΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ

 

22-06-2022 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Π.Ο.Θ.Α. ΠΡΟΣ Δ.ΥΠ.Α.