ΠΡΟΣ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Υπουργό  κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

 

Κοινοποίηση : 

Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού,  κ.  Νικόλαο  Γιατρομανωλάκη  

Γενική  Γραμματέα  Υπουργείου Εργασίας,  κ.  Άννα  Στρατινάκη

Διοικητή Δ.ΥΠ.Α., κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη

 

 

Κύριε  Υπουργέ,

Με  λύπη μας  διαπιστώνουμε  και εφέτος την ύπαρξη  πολύ μεγάλων  προβλημάτων που αφορούν τη λήψη του ειδικού εποχικού επιδόματος 2022 της  Δ.ΥΠ.Α.

Επισημαίνουμε ότι απορρίπτονται  από τη Δ.ΥΠ.Α. οι αιτήσεις  συναδέλφων μας λόγω του ότι: α) ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταχωρηθεί τα ένσημα τους από την αποζημίωση ειδικού σκοπού του προηγουμένου έτους 2021  και β) πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να  πάρουν το επίδομα διότι τα ένσημα τα οποία τους καταχωρήθηκαν από την αποζημίωση ειδικού σκοπού  ήταν σε  λάθος και διαφορετική ειδικότητα από αυτή την οποία έχουν και με την οποία έχουν εργαστεί  στο παρελθόν.

Δεδομένου ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης για το ειδικό εποχικό επίδομα  είναι η 30-11-2022  παρακαλούμε για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.

Αιτούμαστε άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει.

Σε κάθε περίπτωση ζητάμε να επανεξεταστούν όλες οι  απορριπτικές περιπτώσεις που οφείλονται είτε στη μη καταχώρηση των ενσήμων από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, είτε από λάθος καταχώρηση στην ειδικότητα των ενσήμων τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.

   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ                                 ΦΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΡΑΣ