ΠΡΟΣ: 
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΕΜΠΡΟΣ»
Συνάδελφοι,
Φίλοι.

Με ιδιαίτερη χαρά, πριν από ένα χρόνο περίπου, ενημερωθήκαμε για την
ενεργοποίηση στο Θέατρο «ΕΜΠΡΟΣ». Η λήψη αυτής της πρωτότυπης ενέργειας, της
διάθεσης των ανθρώπων της τέχνης για δημιουργία, η αναζήτηση στέγης για την
πραγματοποίηση και φιλοξενία των καλλιτεχνικών αναζητήσεων μας εύρισκαν και θα
μας βρίσκουν πάντα αλληλέγγυους.

Το Θέατρο «ΕΜΠΡΟΣ» από ένα άδειο κτίριο μετατράπηκε σε πολυδύναμο χώρο
καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικής έκφρασης. Επικροτήσαμε και
επικροτούμε αυτή την προσπάθεια.
Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση για διοικητική έξωση και τη
στοχοποίηση των καλλιτεχνών και  των
ανθρώπων του πνεύματος που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος βρίσκεται στο πλευρό
των συναδέλφων και φίλων της προσπάθειας ενεργοποίησης του Θεάτρου Εμπρός.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.