ΠΡΟΣ:

ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

 

Στις 16/10/2023, ο Κ.Α., μέλος του ΠΜΣ ο οποίος είναι ταμειακώς εντάξει, κατέθεσε αίτηση για τη συμμετοχή του στην Εφορευτική Επιτροπή, ενόψει των εκλογών του ΠΜΣ. Είναι ευρύτερα γνωστό ότι ο εν λόγω συνάδελφος είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις του και έχει διαρκή συνδικαλιστική δράση δεκαετιών.

Στις 19/10/2023, τρεις (3) μέρες αργότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου τον διαγράφει αιφνιδιαστικά, με πρόσχημα τη συνολική εκκαθάριση του μητρώου μελών του, από την οποία διαδικασία όμως, διαγράφηκε μόνο ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Με αυτόν τον τρόπο δεν του επιτρέπει να κριθεί από τη Γενική Συνέλευση  που διεξάγεται στις 22/10, που είναι το ανώτατο όργανο του σωματείου και να ψηφισθεί στην Εφορευτική Επιτροπή, να τοποθετηθεί στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει στις εκλογές.

Ο ξαφνικός τρόπος της διαγραφής του με συνοπτικές διαδικασίες που για πρώτη φορά αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα, προσωποποιώντας το, εγείρει σοβαρά ερωτήματα. Επειδή η ανεξαρτησία της Εφορευτικής Επιτροπής είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού η ανεξαρτησία της είναι αυτή που εγγυάται και διασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία των συνδικαλιστικών ενώσεων. Οποιαδήποτε προσπάθεια ελέγχου της σύνθεσής της, μέσω τεχνητών αποκλεισμών, δεν ευτελίζει μόνο την εκλογική διαδικασία, αλλά δημιουργεί και ζητήματα δημοκρατικής  λειτουργίας και νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτή.

Σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο, ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι μέλος σε δύο σωματεία, αλλά να ψηφίζει για δευτεροβάθμιο σωματείο μόνο στο ένα. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου συναδέλφου δεν υπήρξε ποτέ καταγγελία για παραβίαση αυτού του κανόνα.

Αντίθετα, κορυφαία στελέχη της πλειοψηφούσας παράταξης του ΠΜΣ που τώρα προχωρεί σε άμεση διαγραφή, με προεξέχοντα τον Πρόεδρο του Συλλόγου Β.Π, έχοντας πλήρη γνώση του νόμου, είχαν καταστρατηγήσει αυτόν τον κανόνα και είχαν ψηφίσει σε δύο σωματεία για δευτεροβάθμια όργανα. Μάλιστα, για να διπλοψηφίσουν, είχαν καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις και στα δύο σωματεία, ότι είχαν χάσει το βιβλιάριο του ΙΚΑ, το οποίο χρησιμοποιούνταν ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, ώστε με επισημείωση σ΄ αυτό να αποφεύγονται οι διπλοψηφίες.

Τότε, η Ομοσπονδία μας, όπως και ο ΠΜΣ, δεν είχαν λάβει κάποιο διοικητικό μέτρο, αλλά είχαν αρκεστεί σε απλή σύσταση ώστε να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον. Τότε, δεν ασκήθηκαν πειθαρχικά μέτρα ούτε υπήρξαν αποκλεισμοί.

Με βάση αυτά τα ιστορικά δεδομένα καλούμε τον ΠΜΣ, να επανεξετάσει τη διαγραφή του επί 23 χρόνια μέλους του, του Κ.Α., και να μην δημιουργήσει ένα θέμα που υποδαυλίζει την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος με μικροκομματικές συμπεριφορές και αποκλεισμούς.

Το ακραία κατασταλτικό μέτρο της διαγραφής του Κ. Α. από τον σύλλογο, δημιουργεί την εντύπωση ότι η διοίκηση του ΠΜΣ φοβάται τις επερχόμενες εκλογές και την σταθερή και συνεπή δημοκρατική στάση του συναδέλφου μας, όπως και την παρουσία του στην Εφορευτική Επιτροπή.

Η συγκεκριμένη πράξη, η μεθόδευσή της και η ταχύτητα με την οποία έγινε, υπονομεύει την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας και ουσιαστικά κινείται εναντίον του ίδιου του συνδικαλιστικού κινήματος. Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό να λυθεί άμεσα το ζήτημα, πριν τις εκλογές, και να εξακολουθήσει να ισχύει η μέχρι σήμερα διαδικασία. Διαφορετικά οι ίδιες διαδικασίες πρέπει να εφαρμοσθούν συνολικά.

Ο τεχνητός αποκλεισμός του συναδέλφου μας από τα αυτονόητα  συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματά του, προσβάλλει βάναυσα  όχι μόνο το συνεπή και ανιδιοτελή συνάδελφο, αλλά κυρίως όσους προχώρησαν σ΄ αυτή τη διαγραφή, με αρνητικές συνέπειες για  τους δημοκρατικούς θεσμούς, τους οποίους υπονομεύουν για μικροκομματικούς σκοπούς.