ΠΡΟΣ:

  • Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κωστή Χατζηδάκη.
  • Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Την Υπουργό Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη.
  • Τον Υφυπουργό Σύγχρονου Πολιτισμού, κ.  Χρίστο Δήμα.

 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 5073/2023 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ-ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 

Όπως έχουμε επανειλημμένα τονίσει σε επιστολές και υπομνήματα, συμμετέχοντας στην ανοιχτή διαβούλευση, αλλά και σε συναντήσεις στα αρμόδια Υπουργεία, οι εργαζόμενοι στον Πολιτισμό που εργαζόμαστε με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών δεν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, κάτι που αναγνωρίζει και ο νόμος με την υπαγωγή μας στην 12η ασφαλιστική κλάση, με την αιτιολογία ότι στις συμβάσεις που υπογράφουμε υφίσταται εξαρτημένη σχέση εργασίας. Παρ’ όλα αυτά ο νέος νόμος δεν μας εξαιρεί από την νέα ρύθμιση για την βάση ελαχίστου ποσού καθαρού εισοδήματος και κέρδους. Απεναντίας μας εντάσσει στα νέα τεκμήρια φορολόγησης ενώ στην ουσία είμαστε μισθωτοί και όχι επιτηδευματίες.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την πρόσληψή μας από τις επιχειρήσεις και τους πολιτιστικούς οργανισμούς, ορίζεται ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης, ακόμα και για συμβάσεις μιας ημέρας, ο ημερήσιος χρόνος απασχόλησης και το ημερομίσθιο, ενώ συντάσσονται από τον εργοδότη οι ΑΠΔ (Ασφαλιστικές Περιοδικές Δηλώσεις) για την απόδοση εισφορών και ενσήμων. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών αποτελεί για τους εργαζόμενους στο Θέαμα-Ακρόαμα το μόνο μέσο με το οποίο μπορούμε να αμειβόμαστε για μία σειρά παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς  πάγιο  μισθό, αλλά με ατομικές συμβάσεις και συμφωνημένα ποσά  από τους εργοδότες (όπως πχ εργασία σε ένα στούντιο ηχογράφησης, συναυλία κλπ.), με την έκδοση  του σχετικού παραστατικού (Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών – το γνωστό μπλοκάκι), υποκείμενοι  πάντα στο ασφαλιστικό καθεστώς  ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) (Ν.1210/1981, Ν.1296/1982, Ν. 1597/1986,   Ν.3518/2006). Ταυτόχρονα το δελτίο παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με απαλλακτικό από το επαγγελματικό επιμελητήριο και απαλλαγή από το παλιό ΤΕΒΕ, σημερινό ΕΦΚΑ ελευθέρων επαγγελματιών, αφού ανήκουμε στην 12η ασφαλιστική κλάση από την δεκαετία του ’80.

Ο χώρος του Θεάματος-Ακροάματος απαρτίζεται από εργαζόμενους που υπηρετούν τον Πολιτισμό με χαρακτηριστικά  εργασιακής εποχικότητας, υποαπασχόλησης και ανεργίας και έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα από τις περιόδους της οικονομικής  και υγειονομικής κρίσης και χωρίς να προβλέπονται μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων στο Θέαμα-Ακρόαμα και τον Πολιτισμό, όπως στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.

ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ,  ΔΗΛΑΔΗ: Να μην συμπεριληφθούμε  σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στο Θέαμα-Ακρόαμα  που έχουμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) από τον υπολογισμό ελαχίστου ποσού καθαρού εισοδήματος και κέρδους, αφού στην ουσία είμαστε μισθωτοί και όχι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το αίτημα αυτό συνδυάζεται με τα πάγια αιτήματά μας να απαλλαγεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το τέλος επιτηδεύματος και το ΦΠΑ, καθώς και τη μείωση του φόρου παρακράτησης στο 10%.

Αντίθετα με όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση μας εντάσσει στα νέα τεκμήρια φορολόγησης όλους τους συνάδελφους που έχουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με απρόβλεπτες συνέπειες φορολογικής επιβάρυνσης, αφού ο ίδιος ο νόμος επιβάλλει και αναδρομικότητα και για το έτος 2023. Συγκεκριμένα και με βάση το νόμο:

  • Το τέλος επιτηδεύματος παραμένει, μειωμένο κατά 50%.
  • Επιβάλλεται τεκμήριο ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος με συνέπεια την υπέρμετρη φορολόγησή μας είτε έχουμε εργαστεί είτε όχι, μέτρο εξαιρετικά άδικο λόγω της εποχικότητας των επαγγελμάτων μας, αλλά και της περιπλοκότητας της εργασίας μας, θεωρώντας ότι είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ σε κάθε περίπτωση και με βάση τους ήδη υφιστάμενους νόμους ασφαλιζόμαστε ως μισθωτοί και είμαστε μισθωτοί.
  • Μοναδική περίπτωση απαλλαγής από το τεκμήριο είναι εάν έχουμε συμβληθεί  έχοντας αμειφθεί με τιμολόγιο με έως και τρεις εργοδότες. Εάν όμως στην περίπτωση αυτή έχουμε και μισθωτές υπηρεσίες από άλλες εργασιακές  συμβάσεις τότε εντασσόμαστε κανονικά  στο τεκμήριο.
  • Παραμένουμε ως ήδη έχει σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ και την παρακράτηση Φόρου.
  • Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τη χρήση του 2023. Δηλαδή απροειδοποίητα επιβάλλονται τεκμήρια και φόροι για το έτος 2023 στο τέλος του έτους, στερώντας μας έστω και το δικαίωμα έγκαιρης διακοπής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 

Οι συνέπειες του νόμου θα είναι, πέραν της άδικης και πέρα από κάθε λογική φορολόγησής μας, να υπάρξει αθρόα διακοπή του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και από τους τελευταίους συναδέλφους που μέχρι τώρα το χρησιμοποιούσαν, αλλά και η αποτροπή έναρξής του από όσους συναδέλφους είχαν την πρόθεση να το αποκτήσουν για να μπορούν να αμείβονται από μία σειρά προβλεπόμενων δραστηριοτήτων με βάση τη σχετική και από δεκαετίες ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους στο Θέαμα Ακρόαμα και να εισακούσει τα αιτήματά μας  με ψήφιση σχετικής τροπολογίας. Διαφορετικά το ψηφισθέν νομοσχέδιο θα αποτελέσει άλλο ένα πλήγμα στους καλλιτέχνες και τους εργαζόμενους στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Θ.Α.