ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, στη συνεδρίασή του την Δευτέρα
5 Οκτώβρη 2015, αποφάσισε το
22ο
Τακτικό Συνέδριο
της Ομοσπονδίας μας να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2015  στο ξενοδοχείο   ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52 , Αθήνα.